Φωτογραφία προφίλ

Δήμητρα

  Βασικά Στοιχεία

  Όνομα

  Δήμητρα

  Επώνυμο

  Σαλή

  Τηλέφωνο

  2106217194

  Τηλέφωνο επικοινωνίας
  Ειδικότητα

  Νευρολόγος

  Ειδικότητες

  Λογότυπο της ομάδας Νευρολόγοι
  Νευρολόγοι
  Public Group